STEUN ONS, word Vriend van Duze

UW STEUN OM DE ZUID-AFRIKAANSE ZANG IN NEDERLAND TE LATEN KLINKEN?

Houdt u van de Zuid-Afrikaanse zang in de lokale talen: die typische aanstekelijke, gedreven en bewogen koormuziek waarin de mensen in het veelkleurige Zuid-Afrika hun verbondenheid uitdrukken? Duze NomShikaShika zingt deze muziek al vele jaren in Nederland en wij doen dat nog steeds graag, met hart en ziel (en lijf). Wat een energieke ervaring elke keer weer, samen die krachtige, soms grappige, soms ontroerende, soms heftige liederen te zingen!
Dat kunnen we blijven doen dankzij de fijne reacties van het publiek bij onze optredens, en dankzij donaties om onze kosten te bestrijden. We zijn een landelijk koor, we zingen overal waar we gevraagd worden, en we hebben een professionele dirigent. We onderhouden goede contacten met koren in Zuid-Afrika en leren van hen ook nieuwe liederen.
Op ons programma staat natuurlijk ook een studiereis naar Zuid-Afrika om daar zelf te zingen en koren te horen zingen. De banden aanhalen door er te zijn en hun warmte weer mee hier naartoe nemen.

Steun ons!

Uw steun is natuurlijk altijd welkom: u kunt ons betaald laten optreden of u kunt ons financieel ondersteunen met jaarlijks een bedrag, klein of groot, alles is welkom als het uit een goed hart komt!
Als vriend van Duze krijgt u altijd korting op de toegangsprijs voor onze concerten.

Contact

Wilt u Duze NomShikaShika steunen door “Vriend van Duze” te worden, meld u aan via dit contactformulier .

Vrienden van Duze zijn die personen of organisaties die hun diensten voor ons ter beschikking stellen of ons (en onze projecten) ondersteunen met een financiële bijdrage. Als deze bijdrage minimaal € 25 bedraagt, zullen wij als dank uw naam en evt logo op deze pagina vermelden, tenzij u aangeeft dat u dit niet op prijs stelt.